Ugradbene linije BG kanalskih kanalica

Opća uputstva:


Linije ugradnje i primjeri ugradnje su opće smjernice.

-

  1. Kanalice se polažu na nosivi betonski sloj. Kod tvrde betonske podloge potrebna je posteljica od svježeg betona debljine najmanje 2 cm.

  2. U područjima prometa (kućni ili dvorišni prilazi i slično) ugrađuje se rešetka predviđena za takovu vrstu opterećenja, ili kanalice BGZ-S sustava jednakog nazivnog otvora. U oba slučaja primjenjuju se pravila ugradnje predviđena za BGZ-S kanalice.

  3. Polaganje uvijek započeti od ispusta. Na svakoj je kanalici oznaka smjera (strelica) protoka.

  4. Sigurnosni utor između kanalica moguće je, prema potrebi, ispuniti masom za fugiranje ili nekim drugim sredstvom. Potrebne količine mase za fugiranje moguće je izračunati u tabeli BG-sustav brtvljenja.

  5. Pri uređivanju površine oko kanalica, potrebno je postaviti privremeni pokrov ili na drugi način osigurati kanalice od oštećenja.

  6. Kod pojave horizontalnih sila (betonske površine, tereni pod nagibom i slično) potrebno je predvidjeti isteznu fugu na odstojanju od 30-200 cm od linije kanalica.

  7. Završni sloj granične površine mora trajno ležati 3-5 mm iznad gornjeg ruba ugrađene kanalice.

  8. Za taložnike vrijede isti propisi ugradnje kao i za kanalice.

-