Linije ugradnje BG prorezne kanalice

Opća uputstva:


Linije ugradnje i primjeri ugradnje su opće smjernice.

-

  1. Klase opterećenja su prema Normi EN 1433

  2. BG-prorezne kanalice postavljaju se na postolje i zalijevaju visokočvrstim mortom, tj. polažu se na svjež temelj. Postavljanje kanalica vrši se odgovarajućim alatom, npr. BG-alatom za teške kanalice.

  3. Treba voditi računa o primjerenoj širini za postavljanje bočnog potpornja.

  4. Polaganje kanalica započnite kod odvoda.

  5. Udarne fuge ( širina fuge minimalno 15 mm ) između pojedinih kanalica mogu se ispuniti brtvenom masom

  6. Kod brtvljenja graničnih površina treba izbjeći mehanička oštećenja ugrađenih kanalica.

-

Klase opterećenjaA 15 kNB 125 kNC 250 kND 400 kNE 600 kN
Razred tlačne čvrstoće
betonskih proizvoda prema TPBK i HRN EN 206-I *
C 16/20C 20/25C 20/25C 25/30C 25/30
Širina podloge: X≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm≥ 15 cm≥ 15 cm
Visina podloge: Ynajmanja visina kanalice - 15 cm
Debljina podloge: Z≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm≥ 20 cm≥ 20 cm
Pojačanjenije potrebno
* Kvaliteta betona predstavlja minimalne zahtjeve.
-