-

Preuzmite crteže:

-

Linije ugradnje FILCOTEN

Upute za ugradnju

BG upute za ugradnju slijede općeprihvaćene regule koje se primjenjuju u gradnji.

-

Upute za ugradnju FILCOTEN

1. Klase opterećenja određene su prema Normi EN HR 1433
 
2. Kanalice se polažu na sloj svježeg betona ( prema tabeli )
 
3. Treba voditi računa o primjerenoj širini za postavljanje bočnog potpornja

4. Obratite pažnju na različite visine kod kanalica s ugrađenim unutarnjim padom, i uvijek započnite s polaganjem od mjesta odvodnje. 
 
5. Ovisno o području primjene, fuge se mogu zapuniti posebnom brtvenom masom.

6. Pokrov kanalice treba postaviti, a kanalice dobro učvrstiti, prije postavljanja završnog sloja na površini koja graniči s ugrađenom kanalicom, kako bi se izbjegla mehanička oštećenja kanalica.

7. Prema potrebi treba predvidjeti isteznu fugu između BG-kanalice i okolne površine, i to na odstojanju od 30-200 cm od kanalice. 


8. Završni sloj granične površine mora ležati 3-5 mm iznad gornjeg ruba ugrađene kanalice. 
 
9. Za taložnike vrijede ista pravila ugradnje.

-

Klase opterećenjaA 15 kNB 125 kNC 250 kN
Razred tlačne čvrstoće betonskih proizvoda prema TPBK i HRN EN 206-IC 16/20C 20/25C 20/25
Širina podloge: X≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm
Visina podloge: Ynajmanja visina kanalice - 3 cm
Debljina podloge: Z≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm
Pojačanjenije potrebno
* Kvaliteta betona predstavlja minimalne zahtjeve.
-