Ugradbene linije FILCOTEN pro mini

Opća uputstva

Linije ugradnje i primjeri ugradnje su opće smjernice.

-

Opća uputstva za ugradnju FILCOTEN pro mini sustava

  1. Kanalice se polažu na nosivi betonski sloj. Kod tvrde betonske podloge potrebna je posteljica od svježeg betona debljine najmanje 2 cm.

  2. Polaganje uvijek započeti od ispusta. Na svakoj je kanalici oznaka smjera (strelica) protoka.

  3. Sigurnosni utor između kanalica moguće je, prema potrebi, ispuniti masom za fugiranje ili nekim drugim sredstvom. Potrebne količine mase za fugiranje moguće je izračunati u tabeli BG-sustav brtvljenja.

  4. U područjima očekivanog visokog opterećenja i frekvencije prometa, preporučuje se rešetke dodatno učvrstiti stezaljkama ili sustavom zaštite od krađe.

  5. Pri uređivanju površine oko kanalica, potrebno je postaviti privremeni pokrov ili na drugi način osigurati kanalice od oštećenja.

  6. Kod pojave horizontalnih sila (betonske površine, tereni pod nagibom i slično) potrebno je predvidjeti isteznu fugu na odstojanju od 30-200 cm od linije kanalica.

  7. Završni sloj granične površine mora trajno ležati 3-5 mm iznad gornjeg ruba ugrađene kanalice.

  8. U područjima očekivanog djelovanja agresivnih kemikalije, preporučuje se ugradnja elemenata od nehrđajućeg čelika.

  9. Za taložnike vrijede isti propisi ugradnje kao i za kanalice.

-

Klase opterećenjaA 15 kNB 125 kNC 250 kND 400 kNE 600 kN
Razred tlačne čvrstoće betonskih proizvoda prema TPBK i HRN EN 206-I *C 16/20C 20/25C 20/25C 25/30C 25/30
Širina podloge: X≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm≥ 15 cm≥ 15 cm
Visina podloge: Ynajmanja visina kanalice - 3 cmvisina kanalice
Debljina podloge: Z≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm≥ 20 cm≥ 20 cm
Pojačanjenije potrebno
* Kvaliteta betona predstavlja minimalne zahtjeve.
-