Ugradbene linije BG-FA fasadnih proreznih kanalica

BG-FA fasadne prorezne kanalice sa perforiranim tijelom odvodi vodu u podlogu ispod sebe, ili putem nepropusne podloge u odvod.

BG-FA fasadna prorezna kanalica sa zatvorenim tijelom namjenjena je kontroliranoj odvodnji uz fasade. Ovi sustavi spajaju se na kanalizacijsku odvodnju.
-