Ugradbene linije BG-FA fasadnih kanalica

Područja primjene

-       terase, ravni krovovi, loggie i slično
-       uz sve vanjske fasade
-       na površinama različitih visina
-       kod sanacija I novogradnji

-

-

Ugradnjom BG-FA fasadnih kanalica nije potrebno raditi prag između terase ili balkona i susjednih prostorija.

Preporučuje se ugradnja dodatnog proreznog kanala kod većih udaljenosti od odvoda.

-

Ugradnja BG-FA fasadnih kanalica na nestabilnim područjima

BG-FA fasadne kanalice sa jednodtranom perforacijom provodi vodu u podlogu ispod sebe.


BG-FA fasadne kanalice sa zatvorenim tijelom pogodne su za kontroliranu odvodnju padalina, i mogu se priključiti na sustav površinske odvodnje.

-

-