Ugradbene linije BGZ-S kanalica

Opća uputstva:

Linije ugradnje i primjeri ugradnje su opće smjernice.

-

  1. Klase opterećenja (prema Normi EN 1433) i ugradbene linije primjenjuju se prema specifičnoj situaciji na gradilištu.
  2. Kanalice se polažu na nosivi betonski sloj, prema tablici . Ravne kanalice polažu se na 1-2 cm debelu posteljicu od svježeg betona.

  3. U nekim slučajevima, obzirom na statičke zahtjeve, potreban je postrani potporanj (klein) ili betonska obloga.
  4. Polaganje uvijek započeti od ispusta. Na svakoj je kanalici oznaka smjera (strelica) protoka.

  5. Sigurnosni utor između kanalica moguće je, prema potrebi, ispuniti masom za fugiranje.

  6. Poklopci kanalica obavezno moraju biti pričvršćeni za kanalicu prije postavljanja i uređenja površine oko samih kanalica.

  7. Kod posebno opterećenih područja preporuča se poklopce dodatno učvrstiti vijcima.

  8. Prema potrebi treba predvidjeti isteznu fugu između kanalice i okolne površine na max. 0,5 m udaljenosti.

  9. Završni sloj granične površine mora ležati 3-5 mm iznad gornjeg ruba ugrađene kanalice.

  10. Za taložnike vrijede isti propisi ugradnje kao i za kanalice.

-

Klase opterećenjaA 15 kNB 125 kNC 250 kND 400 kNE 600 kNF 900 kN
Razred tlačne čvrstoće
betonskih proizvoda prema TPBK i HRN EN 206-I *
C 16/20C 20/25C 20/25C 25/30C 25/30C 25/30
Širina podloge: X≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm≥ 15 cm≥ 15 cm≥ 20 cm
Visina podloge: Ynajmanja visina kanalice
- 8 cm
najmanja visina kanalice
- 5 cm
Ugradbena visina kanalice
Debljina podloge: Z≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm≥ 20 cm≥ 20 cm≥ 25 cm
Pojačanjenije potrebnoDN 8 svakih 20 cm
*Kvaliteta betona predstavlja minimalne zahtjeve.
-

Primjer ugradnje BGZ-S Kanalice za največa opterećenja

-