Ugradbene linije BGU univarzalnih kanalica

Opća uputstva:

Linije ugradnje i primjeri ugradnje su opće smjernice.

-

  1. Klase opterećenja (prema Normi EN 1433) i ugradbene linije primjenjuju se prema specifičnoj situaciji na gradilištu

  2. Kanalice se polažu na nosivi betonski sloj, prema tablici . Ravne kanalice polažu se na 1-2 cm debelu posteljicu od svježeg betona.

  3. U nekim slučajevima, obzirom na statičke zahtjeve, potreban je postrani potporanj (klein) ili betonska obloga.

  4. Polaganje uvijek započeti od ispusta. Na svakoj je kanalici oznaka smjera (strelica) protoka.

  5. Sigurnosni utor između kanalica moguće je, prema potrebi, ispuniti masom za fugiranje.

  6. Poklopci kanalica obavezno moraju biti pričvršćeni za kanalicu prije postavljanja i uređenja površine oko samih kanalica.

  7. Kod posebno opterećenih područja preporuča se poklopce dodatno učvrstiti vijcima

  8. Prema potrebi treba predvidjeti isteznu fugu između kanalice i okolne površine na max. 0,5 m udaljenosti.

  9. Za taložnike vrijede isti propisi ugradnje kao i za kanalice.

-

Klase opterećenjaA 15 kNB 125 kN
Razred tlačne čvrstoće
betonskih proizvoda prema TPBK i HRN EN 206-I *
C 16/20C 20/25
Širina podloge: X≥ 8 cm≥ 10 cm
Visina podloge: Ynajmanja visina kanalice - 5 cm
Debljina podloge: Z≥ 8 cm≥ 10 cm
Pojačanjenije potrebno
* Kvaliteta betona predstavlja minimalne zahtjeve.
-

Primjer ugradnje BGU univerzalne kanalice

-