Linije ugradnje BGF kanalica

Opća uputstva:
Linije ugradnje i primjeri ugradnje su opće smjernice.

-

  1. Klase opterećenja su prema Normi EN 1433

  2. Kanalice se polažu na sloj svježeg betona (prema tabeli)

  3. Treba voditi računa o primjerenoj širini za postavljanje bočnog potpornja.
  4. Postavljanje započeti uvijek od ispusta. Na svakoj kanalici je strelica sa smjerom odvoda.

  5. Ovisno o području primjene, fuge se mogu zapuniti posebnom brtvenom masom.

  6. Pokrov kanalice treba postaviti i učvrstiti prije postavljanja završnog sloja na površini koja graniči s ugrađenom kanalicom, kako bi se izbjegla mehanička oštećenja kanalica. 

  7. Prema potrebi treba predvidjeti isteznu fugu između BG-kanalice i okolne površine, a maksimalno 50 cm od kanalice.

  8. Završni sloj granične površine mora ležati 3-5 mm iznad gornjrg ruba ugrađene kanalice.

-

Klase opterećenjaA 15 kNB 125 kN
Razred tlačne čvrstoće
betonskih proizvoda prema TPBK i HRN EN 206-I *
C 16/20C 20/25
Širina podloge: X≥ 8 cm≥ 10 cm
Visina podloge: Ynajmanja visina kanalice 3 cm
Debljina podloge: Z≥ 8 cm≥ 10 cm
Pojačanjenije potrebno
* Kvaliteta betona predstavlja minimalne zahtjeve.
-

Primjer ugradnje BGF ravne kanalice

-