Ugradbene linije BG sigurnosne kanalice

Opća uputstva :

Linije ugradnje i primjeri ugradnje su opće smjernice.

-

  1. Klase opterećenja (prema Normi EN 1433) i ugradbene linije primjenjuju se prema specifičnoj situaciji na gradilištu
  2. Kanalice se polažu na nosivi betonski sloj, prema tablici . Ravne kanalice polažu se na 1-2 cm debelu posteljicu od svježeg betona.

  3. Treba voditi računa o primjerenoj širini za postavljanje bočnog potpornja.

  4. Polaganje uvijek započeti od ispusta. Na svakoj je kanalici oznaka smjera ( strelica ) protoka.

  5. Ovisno o području primjene, fuge se mogu zapuniti posebnom brtvenom masom.

  6. Kod brtvljenja graničnih površina treba izbjeći mehanička oštećenja ugrađenih kanalica.

  7. Potrebne istezne fuge (za izjednačavanje nastajućih horizontalnih sila) između BG-sigurnosnih kanalica i okolne površine mogu se izvesti poprečno na liniju kanalica.

  8. Završni sloj granične površine mora ležati 3-5 mm iznad gornjrg ruba ugrađene kanalice.

-

Klase opterećenjaA 15 kNB 125 kNC 250 kND 400 kNE 600 kNF 900 kN
Razred tlačne čvrstoće
betonskih proizvoda prema TPBK i HRN EN 206-I *
C 16/20C 20/25C 20/25C 25/30C 25/30C 25/30
Širina podloge: X≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm≥ 15 cm≥ 15 cm≥ 20 cm
Visina podloge: Ynije potrebno
Debljina podloge: Z≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm≥ 20 cm≥ 20 cm≥ 25 cm
Pojačanjenije potrebno
* Kvaliteta betona predstavlja minimalne zahtjeve.
-