Ugradbene linije BG odvodnja u jednoj točki

Opća uputstva:

Linije ugradnje i primjeri ugradnje su opće smjernice.

-

  1. Klase opterećenja (prema Normi EN 1433) i ugradbene linije primjenjuju se prema specifičnoj situaciji na gradilištu

  2. BG-odvodnja u jednoj točki polaže se na odgovarajući temelj prema statičkim zahtjevima. Kod otvrdnjelih betonskih površina polaganje se obavezno vrši na sloj visokočvrstog morta od minimalno 2 cm. Eventualne nepravilnosti između ugrađenih elemenata ispunjavaju se zementnim mortom. Postavljanje elemenata vrši se odgovarajućim alatom, npr. BG-alatom za teške kanalice.

  3. Važno je obratiti pažnju na dobro brtvljenje ugrađenih elemenata.

  4. Poklopci kanalica obavezno moraju biti pričvršćeni za kanalicu prije postavljanja i uređenja površine oko samih kanalica.

  5. Završni sloj granične površine mora ležati 3-5 mm iznad gornjeg ruba ugrađene kanalice.

-