Pribor BG-FA fasadnim proreznim kanalicama

OpisArt. br.
BG podizač poklopca revizionog okna BG-SA, BG-FA )13399
Reviziono okno s ispustom DN 100, 300/275, visine 260mm (BG-FA)37970
Vanjski kut 150/150, visine 170, pocinčani (BG-FA prorezna kanalica)37971
Unutarnji kut 150/150, visine 170, pocinčani (BG-FA prorezna kanalica)37972
Čeona ploča lijeva, visine 170, širine 75, pocinčana (BG-FA prorezna kanalica37973
Čeona ploča desna, visine 170, širine 75, pocinčana (BG-FA prorezna kanalica37974
Reviziono okno s ispustom DN 100, 300/275, visine 260mm (BG-FA)37980
Vanjski kut 150/150, visine 170, nehrđajući čelik V2A (BG-FA prorezna kanalica)37981
Unutarnji kut 150/150, visine 170, nehrđajući čelik V2A (BG-FA prorezna kanalica)37982
Čeona ploča lijeva, visine 170, širine 75, nehrđajući čelik (BG-FA prorezna kanalica37983
Čeona ploča desna, visine 170, širine 75, nehrđajući čelik (BG-FA prorezna kanalica37984