Pribor uz program fasadnih kanalica

Pribor BG-FA fasadne kanalice, širine 130 - Nehrđajući čelik

OpisArt. br.
Kanal 1000/90/30, inox (BG-FA)37861
Kanal 2000/90/30, inox (BG-FA)37862

Pribor BG-FA fasadne kanalice, širine 130 - Pocinčani čelik

OpisArt. br.
Kanal 1000/90/30, pocinčani (BG-FA)37851
Kanal 2000/90/30, pocinčani (BG-FA)37852

Pribor BG-FA fasadne kanalice, širine 230 - Nehrđajući čelik

OpisArt. br.
Kanal 1000/90/30, inox (BG-FA)37861
Kanal 2000/90/30, inox (BG-FA)37862
Revizioni element 230/230, varijabilne visine 90-150, inox (BG-FA)37824
Revizioni element 400/400, varijabilne visine 55-90, sa rešetkom MW 30/10,nehrđajući čelik (BG-FA)37822
Revizioni element 400/400, varijabilne visine 55-90, sa rešetkom MW 30/10,nehrđajući čelik (BG-FA)37822
Revizioni element 400/400, varijabilne visine 90-150, sa rešetkom MW 30/10,nehrđajući čelik (BG-FA)37825
Revizioni element 400/400, varijabilne visine 90-150, sa rešetkom MW 30/10,nehrđajući čelik (BG-FA)37825
Reviziono okno 230/230, varijabilne visine 55-90, inox V2A (BG-FA)37821

Pribor BG-FA fasadne kanalice, širine 230 - Pocinčani čelik

OpisArt. br.
Kanal 1000/90/30, pocinčani (BG-FA)37851
Kanal 2000/90/30, pocinčani (BG-FA)37852
Revizioni element 230/230, varijabilne visine 55-90, pocinčani (BG-FA)37801
Revizioni element 230/230, varijabilne visine 90-150, pocinčani (BG-FA)37804
Revizioni element 400/400, varijabilne visine 55-90, sa pocinčanom rešetkom MW 30/10, (BG-FA37802
Revizioni element 400/400, varijabilne visine 55-90, sa pocinčanom rešetkom MW 30/10, (BG-FA37802
Revizioni element 400/400, varijabilne visine 90-150, sa pocinčanom rešetkom MW 30/10,(BG-FA37805
Revizioni element 400/400, varijabilne visine 90-150, sa pocinčanom rešetkom MW 30/10,(BG-FA37805