Ugradbene linije BG standardnih kanalica

Opća uputstva:

Linije ugradnje i primjeri ugradnje su opće smjernice.

-

  1. Klase opterećenja su prema Normi EN 1433.

  2. Kanalice se polažu na nosivi betonski sloj, prema tablici . Ravne kanalice polažu se na 1-2 cm debelu posteljicu od svježeg betona.

  3. Treba voditi računa o primjerenoj širini za postavljanje bočnog potpornja.
  4. Polaganje uvijek započeti od ispusta. Na svakoj je kanalici oznaka smjera ( strelica ) protoka.

  5. Ovisno o području primjene, fuge se mogu zapuniti posebnom brtvenom masom

  6. Pokrov kanalice treba postaviti i učvrstiti prije postavljanja završnog sloja na površini koja graniči s ugrađenom kanalicom, kako bi se izbjegla mehanička oštećenja kanalica.

  7. Prema potrebi treba predvidjeti isteznu fugu između BG-kanalice i okolne površine, a maksimalno 50 cm od kanalice.

  8. Završni sloj granične površine mora ležati 3-5 mm iznad gornjrg ruba ugrađene kanalice.

  9. Za taložnike vrijede isti propisi ugradnje kao i za kanalice.

-

Klase opterećenjaA 15 kNB 125 kNC 250 kN
Razred tlačne čvrstoće
betonskih proizvoda prema TPBK i HRN EN 206-I *
C 16/20C 20/25C 20/25
Širina podloge: X≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm
Visina podloge: Ynajmanja visina kanalice - 8 cm
Debljina podloge: Z≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm
Pojačanjenije potrebno
* Kvaliteta betona predstavlja minimalne zahtjeve.
-

Primjer ugradnje BG Standardne kanalice

-