-

Preuzmite tehničke crteže:

-

Tehnički podaci:

SustavBGF
Dužina mm
Širina ugradnje mm
Nazivni otvor mm
Padbez pad
Visina ugradnjeKanalica mm
Težina bez poklopca
Kanalica oko kg
Kanalica oko kg

Preuzmite tehničke crteže:

-

BGF ravne kanalice nazivnog otvora 100

Rešetke su učvrstive bez vijaka

Sustav kanalica vrlo male visine ugradnje, bez unutarnjeg pada, sa lakoučvrstivim rešetkama klase opterećenja do 250 kN. Područja primjene : podzemne garaže, terase i slične površine

-

BGF ravne kanalice

Poklopci učvrstivi bez vijaka

NoBr.Pad/podni odvodVisina u
mm
Dužina u
mm
težina u
kg/kom
Art. br.

Poklopci

PoklopacMaterijalMjereKlase prema EN-normiŠirina otvorakg/
kom
prihvatna površinaArt. br.