Pribor BG odvodnja u jednoj točki

OpisArt. br.
Pocinčano vjedro za mulj NW 40022214
BG-SV pričvrsni materijal (1 vijak 1 matica)22281