Prednosti BG sustava za željeznicu

  • Velika ušteda vremena pri polaganju kabelskih kanala, savršena preciznost izrade i potpuna sigurnost ugrađenih elemenata bitne su prednosti ovog sustava.
  • Sustav je razvijen u suradnji sa Austrijskim željeznicama, i zadovoljava sve statičke zahtjeve. Zahvaljujući fleksibilnosti, sve se prepreke zaobilaze u idealnim radijusima od 30, 60 ili 90 stupnjeva.
  • Preciznost izrade jamči potpuno brtvljenje ugrađenih elemenata, te se time produljuje vijek trajanja položenih kablova. Jedinstven optički izgled samo nadopunjuje ukupan dojam.
  • Nakon ugradnje, pristup položenim kablovima je krajnje jednostavan, te se sve potrebne naknadne intervencije obavljaju lako i brzo.
  • Fiksna cijena elementa omogućava jednostavnu kalkulaciju troškova.

-