Hidraulika i klasifikacija

Hidraulički proračun

BG-FA fasadne kanalice (linija = 20 m)
Tip RB 130 RB 230
Visina u mm 55 70 110 55 70 110
Qmax (l/s) 0,6 0,9 3,6 1,2 1,8 6,7
Padaline (l/s ha) maksimalna prihvatna površina (m²)
150 40 60 240 80 120 450
200 30 45 180 65 90 340
250 25 35 140 50 70 270
300 20 30 120 40 60 225
350 17 25 100 35 50 190
400 15 22 90 30 45 165
NAPOMENA: Proračun je izrađen na bazi linije dužine 20 m. Ostali proračuni mogu biti uvijek napravljeni.

BG-PA garažne kanalice
Nazivni otvor 100 150 200
Visina u mm 55 55 55
Qmax (l/s)
linija = 10 m
0,4 0,7 0,9
Qmax (l/s)
linija = 20 m
0,3 0,6 0,8
Kapacitet (l/s) 3,0 4,5 6,0
NAPOMENA: Proračun je izrađen na bazi linije dužine 10 m. Ostali proračuni mogu biti uvijek napravljeni.
-

Klasifikacija prema klasama opterećenja

Klase opterećenja Nosivost Prema Normi EN 1433
A 15 15 kN Prometne površine predviđene isključivo za pješake i bicikle, zelene površine.
B 125 125 kN Putevi, pješačke zone, parkirališta za osobne automobile, parkirališne plohe u garažama
C 250 250 kN Područja rubnih kanalica i zaustavnih traka, maksimalno 0,5 m od ruba kolnika.
D 400 400 kN Kolnici kao i zaustavne trake na cestama te parkirališta za sve vrste prometa.
-