-

Preuzmite tehničke crteže:

-

Bankine Lefix BP-35 i BP-50

dobavljive u dvije širini ugradnje

Naše bankine su standardizirani betonski element koji služi za osiguranje rubnog područja prometnica. Kao posljedica teškog prometa, rubovi prometnica se oštećuju, što ne uzrokuje ne samo visoke troškove održavanja, već i ugrožava sigurnost sudionika u prometu.

Zato možemo reći da naše bankine jednako doprinose sigurnosti u prometu, kao i ekonomičnosti kod održavanja i saniranja prometnica. Dodatan aspekt sigurnosti je upozoravajuća buka koju stvaraju kotači u dodiru s površinom bankine, čime se vozačima signalizira opasnost.

Bankina BP-50 može biti izvedena sa otvorom predviđenim za ugradnju signalnog stupića.

Bankine LEFIX postoje u slijedećim izvedbama:

  •  sa ili bez otvora za signalni stupić
  • obojana crvenom bojom
  • sa ili bez reflektirajućih pruga
  • 500 mm visoka i samo 450 mm dugačka
  • 350 mm visoka i 1 m dugačka

-

Bankine

OpisDužina u
mm
Širina u
mm
Visina u
mm
težina u
kg/kom
Art. br.
Bankina BP LEFIX 1000/500 mm100050014014957004
Bankina BP LEFIX 1000/500 mm s otvorom za signalni stupić100050014014557000
Bankina BP LEFIX 450/500 mm4505001406557006
Bankina BP LEFIX 1000/500 mm - crvena100050014014957020
Bankina BP LEFIX 450/500 mm - crvena4505001406557021
Bankina BP LEFIX 1000/350 mm100035014010757001